Opus Park Herk-de-Stad

Opus Park

Voor meer info over of inzage in de plannen van de omgevingsvergunnignsaanvraag - contacteer of bezoek het omgevingsloket van Herk-de-Stad. Tel 013 38 03 34 - omgeving@herk-de-stad.be - Pikkeleerstraat 14.
Voor aanvullende info contacteer GLAUDIS - Tel 013 69 00 19 - info@glaudis.be

Bezoek deze website ook zeker eens vanop uw computer voor de integrale rondleiding. Zo wordt er bij elke positie een verduidelijkende tekst getoond.

Created by claar.be

Project - overzicht

OPUS PARK is een woonproject op een terrein van 82 a op de kop van de Sint-Truidersteenweg, de groene invalsweg ten Zuiden van Herk-de-Stad, dat deel uitmaakt van het kerngebied van Herk-de-Stad.

    Opus Park bestaat uit 3 gebouwen :

  • Gebouw A : hoek De Pierpontstraat / Sint-Truidersteenweg
  • Gebouw B : Oude Tramweg
  • Gebouw C : De Pierpontstraat

De gebouwen worden verbonden door de ondergrondse parkeerkelder met 51 parkeerplaatsen, fietsparkeerplaatsen en de respectievelijke kelderbergingen. Bovengronds worden per gebouw parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien. In totaal gaat het om 26 parkeerplaatsen. De inrit van de parkeerkelder bevindt zich centraal onder gebouw A aan de Sint-Truidersteenweg. Uit de mobiliteitsstudie bij de vergunningsaanvraag blijkt dat de nabijgelegen wegen niet extra worden belast en dat de mobiliteitstoename geen nadelige impact heeft op de doorstroming. De effecten zijn verwaarloosbaar.

In balans met de groene parkomgeving

De gebouwen worden omgeven door een groene rand, met hoger buffer groen aan de zijde van het Harlaz park en de woningen aan de Oostzijde. Het binnengebied wordt voorzien van parkgroen met wandelpaden, een vijverpartij en pétanquebaan. De gelijkvloerse appartementen hebben een privétuin, gericht naar het centrale plein.

De 3 gebouwen zorgen voor een minimale bezetting (24%) van het terrein. Voor de bovengrondse bezoekersparkings, de terrassen en pleinen + pétanquebaan, inrit en rijweg, wandel- en fietspaden wordt 36% ingenomen, waarvan 12% waterdoorlatend. Op het kelderdek tussen de gebouwen en op het dakappartement worden in totaal 3 daktuinen voorzien.

Het saldo (40% van het terrein) wordt ingevuld door groen en water : de gemeenschappelijke tuin, de vijver en wadi (buffer opvang regenwater). Op het groenplan bij de vergunningsaanvraag wordt duidelijk aangetoond welke beplanting waar zal worden voorzien. Bomen worden strategisch ingeplant om het geborgen gevoel van het interne park te versterken en bijkomende privacy te bieden , waar nodig.

Residentieel Wonen - Ruimte en beleving

Opus Park bestaat uit 34 appartementen en 2 kantoor/praktrijkruimtes: Gebouw A: ( 12 +2 K )
Gebouw B: 11
Gebouw C: 11
Op dit groot perceel betekent dit een lage woondichtheid binnen het kerngebied.

Er wordt gekozen voor minder wooneenheden, maar meer woonkwaliteit met ruime woonoppervlaktes en grote leefterrassen. De oriëntatie van de terrassen zorgt voor de juiste bezonning en lichtinval en garandeert de privacy van de bewoners.

Gebouw A bestaat uit 5 bouwlagen, een gelijkvloers voor de kantoor/praktijkruimtes en 4 verdiepingen. De 3e en 4e verdieping zijn ook terugliggend en zorgen voor de karakteristieke architectuur van het kopgebouw. Afbouwend naar de bebouwing in de Oude Tramstraat en de De Pierpontstraat bestaan de gebouwen B en C uit 3 bouwlagen , een gelijkvloers, eerste verdieping en terugspringende 2e verdieping.

KARAKTERVOL EN DUURZAAM

OPUS PARK vormt een belangrijke “entree” en verwelkomt u met een karaktervolle, hedendaagse architectuur.

De dynamiek van de gebouwen en het omliggend groen zorgen voor een waardevol en rustgevend geheel.

De zachte overgang van Olmenhof en Harlaz naar Opus Park zorgen voor een attractief en duurzaam totaalbeeld.

Dit versterkt de formele belofte van de bouwheer om een uitzonderlijk woonproject te realiseren. Een project waar we vandaag en in de toekomst fier op mogen zijn.

GEBOUW A

Gebouw A heeft een footprint van 687m2, bestaande uit 12 zeer ruime appartementen met oppervlaktes van 143m2 tot 397 m2 + grote terrassen. Het gelijkvloers voorziet de de hoofdtoegang naar de appartementen en kantoren alsook de centrale overdekte inrit naar de ondergrondse parkeergarage.

Gebouw A wordt opgebouwd rond een centrale trappenhal. Op niveau +1 en niveau +2 wordt op elke hoek van het gebouw een appartement voorzien ( 4 per bouwlaag ). Dit geeft de mogelijkheid om de terrassen te verdelen over de verschillende gevels en zo een transparante architectuur te bekomen ( veel glas en open terrassen ). De zichten worden hoofdzakelijk naar het Olmenhof en Harlaz gericht.

Door de setback vanaf niveau +3, zijn er 3 appartementen, waarbij dezelfde logica wordt doorgetrokken. Op niveau +4 wordt 1 uitzonderlijke penthouse voorzien met een daktuin.

GEBOUW A

Gebouw A, het kopgebouw, heeft een strategische ligging en bouwt op richting rotonde.

Zo start gebouw A met 3 bouwlagen , waarvan de kroonlijsthoogte 10m40 bedraagt ( in aansluiting met het Amandina college ) en gaat over naar een set-back ( bestaande uit 2 bouwlagen ) met een totale kroonlijsthoogte van 18m30. Ter hoogte van de Pierpontstraat en in de directe omgeving van het overliggende parkgebied wordt terug afgebouwd naar 4 bouwlagen , met een kroonlijsthoogte van 14m70. Gebouw A heeft een meer stedelijk karakter door de extra hoogte en respectievelijke dichtheid, de kantoorfunctie en de verharding rondom (parking, plein en rijweg).

GEBOUW A

Gebouw A, het kopgebouw, heeft een strategische ligging en bouwt op richting rotonde.

Zo start gebouw A met 3 bouwlagen , waarvan de kroonlijsthoogte 10m40 bedraagt ( in aansluiting met het Amandina college ) en gaat over naar een set-back ( bestaande uit 2 bouwlagen ) met een totale kroonlijsthoogte van 18m30. Ter hoogte van de Pierpontstraat en in de directe omgeving van het overliggende parkgebied wordt terug afgebouwd naar 4 bouwlagen , met een kroonlijsthoogte van 14m70. Gebouw A heeft een meer stedelijk karakter door de extra hoogte en respectievelijke dichtheid, de kantoorfunctie en de verharding rondom (parking, plein en rijweg).

GEBOUW B

Langs de Oude Tramweg ligt gebouw B, met eigen wandel- en fietstoegangen en een private parkeerzone voor bezoekers. Deze zone garandeert een minimum afstand van 10m60 tussen gebouw B en de perceelsgrens.

Het gebouw bestaat uit een gelijkvloerse en eerste verdieping en een terugliggende tweede verdieping met dakappartementen. Dit volume voorziet de overgang tussen de lagere buur in de Oude Tramstraat en het hogere Sint-Amandina college aan de overzijde. Op de kop van gebouw B ( ter hoogte van de aansluiting naar de Sint-Truidersteenweg) is de set-back minimaal. Hier primeert de aansluiting met het Sint-Amandina college. Het Sint-Amandina college heeft een kroonlijsthoogte van 11m84 en gebouw B een maximale kroonlijsthoogte van 11m10.

Aan de linker zijgevel bouwt men af naar de naastliggende woningen. Het volume wordt aan de voorgevel niet in één lijn voorzien. Het eerste gedeelte ( ter hoogte van het plein ) ligt op dezelfde bouwlijn als de linkergebuur in de Oude Tramweg. Vervolgens springt het volume 3m15 naar achter. Dit breekt de voorgevel , waardoor het volume qua verhouding beter aansluit met de residentiële woningen in de Oude Tramweg.

GEBOUW B

Gebouw B heeft een footprint van 608 m2 en bestaat uit 11 wooneenheden.

Dit gebouw wordt getypeerd als residentieel : 2 trappenhallen / 2 liften die elk op hun beurt, per niveau, max. 2 appartementen bedienen. De ruime zuidgerichte en inpandige terrassen hebben zichten op het groene binnengebied. De privétuinen sluiten aan op de pétanquebaan en het parkgroen richting de vijverpartij.

De appartementen hebben een oppervlakte van 130 tot 177 m2 met zuidgerichte terrassen gericht op het groene binnengebied. 1 dakappartement heeft een doorzonliving met een extra terras aan de Oude Tramweg.

GEBOUW B

Gebouw B heeft een footprint van 608 m2 en bestaat uit 11 wooneenheden.

Dit gebouw wordt getypeerd als residentieel : 2 trappenhallen /liften 2 liften die elk op hun beurt , per niveau , max. 2 appartementen bedienen. De ruime zuidgerichte en inpandige terrassen hebben zichten op het groene binnengebied, de privétuinen sluiten aan op de pétanquebaan en het parkgroen richting de vijverpartij.

De appartementen hebben een oppervlakte van 130 tot 177 m2 met zuidgerichte terrassen gericht op het groene binnengebied. 1 dakappartement heeft een doorzonliving met een extra terras aan de Oude Tramweg.

De privétuinen sluiten aan op de pétanquebaan en het parkgroen richting de vijverpartij.

GEBOUW C

Gebouw C heeft een footprint van 640 m2 en bevat 11 wooneenheden met oppervlaktes van 125 tot 196m2 + terrassen. De opbouw van de trappenhallen in dit volume is gelijkaardig aan gebouw B.

Het gebouw ligt parallel met de De Pierpontstraat. De ruime voortuinzone wordt als groenbuffer ingericht met hogere bomen aan de straatzijde die de overgang naar de Harlaz aankondigen en een groene zichtlijn tussen de leefterrassen en de De Pierpontstraat vormen.

GEBOUW C

Met gebouw C wordt verder afgebouwd. Ter hoogte van de aansluiting met gebouw A wordt gestart met 2 bouwlagen en een beperkte set-back. De kroonlijsthoogte bedraagt hier maximaal 11m10. Vervolgens wordt afgebouwd naar 2 bouwlagen met een kroonlijsthoogte van 7m20, om tot slot te eindigen met de infiltratiezone. Deze heeft een dubbele functie. Ten eerste is dit punt het laagste punt van de site , waardoor een maximale opvang van het regenwater op eigen terrein gegarandeerd kan worden ( en de omliggende percelen maximaal gevrijwaard blijven ). Anderzijds voorziet deze zone ook de nodige afstand om de aansluiting te maken naar de verdere residentiële woningen , bestaande uit 1,5 à 2 bouwlagen met hellend dak. De minimale afstand bedraagt hier namelijk 12m65 , ter hoogte van de achtergevel. Aan voorzijde loopt deze afstand op tot 22m59!

Gebouw C wordt getypeerd door haar residentiële karakter: lage dichtheid, afbouw naar de naastliggende woningen, privétuinen + parkgroen.

GEBOUW C

Op het gelijkvloers bevinden de terrassen zich in de achtergevel, waar de privétuinen aansluiten op het interne ‘park’. Aan de voorgevel, ter hoogte van de slaapkamers, wordt een extra zonneterras en groenzone voorzien.

Op niveau +1 wordt dit principe omgedraaid. De terrassen bevinden zich aan de voorgevel met zicht op Harlaz. De slaapkamers zijn gericht op het binnengebied en hebben hier ook een avondterrasje. Op niveau +2 wordt dit principe doorgetrokken. Deze indeling garandeert opnieuw een optimale bezonning en voorziet maximale privacy en vermijdt wederzijdse zichten tussen de gebouwen en terrassen van de appartementen.

Kwalitatief Residentieel Wonen.

Een gemeenschappelijke parktuin zorgt voor zuurstof, ruimte, groen, gezelligheid en ontspanning.

De wandelpaden zijn toegankelijk voor de bewoners en hun bezoekers. Ze verbinden de gebouwen en het binnengebied.

Toegangen vanop de openbare weg zijn voor fietsers en voetgangers. Verder wordt er ook een fietsparkeerplaats voorzien aan elk gebouw.

Het project wordt volledig omheind met groene hagen om het privaat karakter te verzekeren.

INFO en CONTACT:

Voor meer info over of inzage in de plannen van de omgevingsvergunningsaanvraag - contacteer of bezoek het omgevingsloket van Herk-de-Stad. Tel 013 38 03 34 - omgeving@herk-de-stad.be - Pikkeleerstraat 14.
Voor aanvullende info contacteer GLAUDIS - Tel 013 69 00 19 - info@glaudis.be